Laatste nieuws

SMS als hulpmiddel tegen corona

Gezondheidszorg
SMS als hulpmiddel tegen corona

SMS als slim alternatief voor tijdrovende telefoontjes

Het aantal Covid-19 besmettingen blijft stijgen in Nederland en de rest van Europa. Het vaccin is er in Nederland nog niet en in de landen om ons heen zien we dat het ook wel wat meer tijd kost om alles goed uit te rollen en uiteindelijk het effect te zien. Er is daarom nog steeds veel baat bij snel en efficiënt contactonderzoek door de overheden om de groei van het aantal besmettingen te stoppen. Het telefonisch informeren en instrueren van ‘hoog risico-personen’ (mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon) kost relatief veel tijd. SMS kan een effectieve oplossing zijn om snel en veilig te voorzien in deze urgente informatiebehoefte. Dat zien we ook in landen om ons heen.

SMS als alternatief

Als je in België in contact bent geweest met een door corona besmet persoon, word je sinds kort niet meer gebeld door de gezondheidsinstanties. In plaats daarvan krijgen ‘hoog risico-personen’ nu een SMS bericht vanuit het nummer 8811. Ook in Frankrijk wordt SMS inmiddels ingezet om mensen te informeren omtrent corona, via het nummer 38663. Volgens woordvoerders uit deze en andere landen steeg het aantal mensen dat elke dag gebeld moest worden de afgelopen weken met meer dan een derde. Aangezien één besmet persoon het virus vaak aan meerdere personen kan hebben doorgegeven, groeide het aantal op te bellen hoogrisico-contacten exponentieel. Een goede reden om SMS in te schakelen als alternatief voor de tijdrovende telefoongesprekken. Mensen met een positieve corona testuitslag blijven in België wel gebeld worden. SMS wordt daar met name gebruikt bij het contactonderzoek. Onder meer om adviezen te geven omtrent quarantaine, om een corona test prescription code te sturen en om mensen te informeren over de te nemen maatregelen. Dat scheelt aanzienlijk veel tijd. Zie ook dit artikel.

“U bent geïdentificeerd als een Covid19 Hoog Risico Contact. Laat u testen en ga in quarantaine tot na de test. Een code voor een test en meer info volgt.”

“Corona test prescription code: Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Bewahren Sie diese SMS auf.”

“Gebruik de corona test prescription code om een test te laten uitvoeren. Raadpleeg https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/sms voor meer info.”

Informatiebehoefte rondom coronamaatregelen

Voor veel mensen in Nederland en daarbuiten is het moeilijk om de steeds veranderende regels en maatregelen te volgen. Wat mag wel, wat mag niet, wat wordt afgeraden, hoe lang moet je in quarantaine, enz. Ook hier kan SMS de oplossing bieden.
In Zweden wordt momenteel vanuit de overheid een SMS gestuurd naar iedereen die over een mobiele telefoon beschikt. Daarin vragen ze dringend aan de mensen om zich aan de corona maatregelen te houden. Vooral de doelgroep scholieren wordt daarbij verzocht zo veel mogelijk thuis te blijven, deze leeftijdscategorie is de grootste corona verspreider in het lan). In de SMS’jes van de Zweedse overheid is ook een link te vinden waar de actuele coronaregels te vinden zijn. Zie ook dit artikel.

Efficiënte en snelle corona communicatie

In het kort kun je zeggen dat SMS een veilige en gemakkelijke technologie is om ook (of juíst) tijdens de coronacrisis veel mensen in korte tijd te bereiken. Dat laten bovenstaande voorbeelden duidelijk zien. Toch zijn er ook landen die het anders doen, zoals Duitsland. Daar verloopt alles nog via e-mail of zelfs per post. Het kan dus soms dagen duren voordat een getest persoon de uitslag binnen krijgt of een brief ontvangt met het verzoek om in quarantaine te gaan. Niet echt efficiënt en een gemiste kans als je bedenkt dat de laag risico-personen in Duitsland helemaal niet meer worden benaderd.

Het advies blijft natuurlijk om waakzaam te zijn op symptomen, afstand te houden en contacten te beperken, want alleen samen kunnen we het virus bedwingen. Meer dan ooit komt het erop aan om de maatregelen die overheden afkondigen, maximaal te respecteren. En daar moeten we alle beschikbare middelen voor inzetten, dus ook SMS.

In een aantal sectoren zien wij dat SMS nog meer wordt ingezet, hier hebben we eerder ook al aandacht aan besteed in blogs. Het gaat hierbij voornamelijk om de zorg sector en de finance en logistieke sector.

Meer weten?

Dat SMS een effectieve, snelle en zeer betrouwbare manier van communiceren is, dat is gelukkig allang geen geheim meer. Niet alleen voor overheden, maar ook voor multinationals, start-ups en zorginstellingen. Maar weet u al wat SMS in het bijzonder voor uw organisatie kan betekenen? Ga gerust het gesprek aan met een van onze specialisten aan, want alleen samen komen we tot de beste oplossingen! Neem gerust contact met ons op via info@spryng.nl of op 020 – 770 30 05.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws