Algemeen

Spryng hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar gebruikers.

 

Spryng raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en, indien u vragen of opmerkingen heeft, contact op te nemen via info@spryng.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een e-mailadres of IP-adres.

 

Waarom verwerkt Spryng persoonsgegevens?

Spryng verzamelt persoonsgegevens met als doel haar diensten te kunnen verlenen en deze zo goed mogelijk te laten functioneren, de werking van haar diensten te kunnen verbeteren en om statistieken te genereren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor beveiligingsdoeleinden en om efficiënt met gebruikers van haar diensten te kunnen communiceren.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Spryng persoonsgegevens?

Behalve dat Spryng persoonsgegevens verwerkt met uw ondubbelzinnige toestemming, doet zij dit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten op grond van de overeenkomst met u als klant, en op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

 

Om van de diensten van Spryng, zoals het versturen en of ontvangen van SMS berichten, gebruik te kunnen maken is het dan ook noodzakelijk dat door u persoonsgegevens als telefoonnummers worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Spryng haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

 

Wat voor soort (categorieën) persoonsgegevens verwerkt Spryng?

Door Spryng worden de volgende persoonsgegevens verzameld: persoonlijke naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit voor de onderstaande doeleinden:

  • Voor- en achternaam van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support etc.)
  • E-mailadres van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
  • Telefoonnummer van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
  • Telefoonnummer van de persoon die de SMS ontvangt.

 

Bij bezoek aan deze website kan Spryng tevens gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Gegevensverwerking en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor onderstaande doeleinden.

Spryng verwerkt gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden en (categorieën van) ontvangers

Spryng deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor onze dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer Spryng hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door de klant.

 

Spryng geeft persoonsgegevens niet door aan derden anders dan de SMSC’s en geeft persoonsgegevens niet door naar een land buiten de EU tenzij het een niet EU mobiel nummer betreft waar een SMS bericht op afgeleverd dient te worden.

 

Hoe lang slaat Spryng persoonsgegevens op?

Spryng slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent concreet dat de telefoonnummers van de persoon die de SMS ontvangt normaliter maximaal 1 week worden opgeslagen. De gebruiks- en bewaartermijn van de overige onderstaande persoonsgegevens betreft de gehele duur van relatie.

 

Voor- en achternaam van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support etc.);
E-mailadres van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.);
Telefoonnummer van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.);

 

Recht op intrekken toestemming, inzage, rectificatie, wissing en overdracht van persoonsgegevens

U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Spryng, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en wissing en overdracht van de door Spryng verwerkte/opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. Spryng maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Spryng tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers. Spryng maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Cookie verzameling uitschakelen

Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt. Wel kan het in dat geval zo zijn dat u van bepaalde diensten van Spryng geen of gedeeltelijke geen gebruik kunt maken of dat de website van Spryng minder goed werkt.

 

Beveiliging

Aangezien Spryng veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen, besteedt Spryng tevens veel aandacht aan de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens van haar gebruikers die zij onder zich heeft.

 

Toestemming

Wanneer een account wordt aangemaakt in ons portaal, zelfs als er geen credits worden gekocht, gaat de gebruiker van het betreffende account ermee akkoord om (marketing)e-mails van ons te ontvangen totdat de gebruiker zich afmeldt voor deze dienst.

Leadinfo:
We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op www.spryng.nl/tarieven op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.