Laatste nieuws

OLVG gaat samenwerking aan met Spryng ter verlaging no-show

Others
OLVG gaat samenwerking aan met Spryng ter verlaging no-show

Spryng en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis: Samen SMS’en blijkt dé oplossing voor ‘no-show’ probleem.

No Show!’ Een structureel probleem voor de zorgsector in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en 10% van de gemaakte afspraken in Nederlandse ziekenhuizen niet wordt nagekomen. Patiënten vergeten de afspraken simpelweg. Op de 27.2 miljoen polikliniekbezoeken, die jaarlijks plaatsvinden, worden er tussen de 1.36 en 2.72 miljoen afspraken niet nagekomen (bron: Prismant). Daar een gemiddeld poliklinisch bezoek € 152 kost, levert dat een schadepost van zo’n driehonderd miljoen euro op. Deze kosten zijn niet declarabel.

De schade is echter niet alleen van financiële aard. Ook wordt het werkproces in de zorg in ernstige mate door de ‘no-shows’ verstoord. Zo draagt ‘no-show’ onder meer bij aan een verhoging van de arbeidsintensiteit in de zorg. Het behoeft geen betoog dat dit een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit heeft.

De kern van het probleem is dat consumenten en producenten van zorg geen prikkels voelen tot doelmatigheid en tot zinnig en zuinig gebruik van zorg. Wij van Spryng geven die prikkel. Eenvoudig, maar adequaat. Met behulp van het ‘SMS-herinnering’ systeem krijgt de patiënt van te voren een SMS die hem aan zijn afspraak herinnert.

De kracht van dit product schuilt in de eenvoud van het systeem. Een simpele ‘SMS-afspraakherinnering’ versturen voor de gemaakte afspraak maakt dat de ‘no-show’ sterk wordt geminimaliseerd. Door het ‘SMS-herinnering’ systeem in te zetten is de ‘no-show’ teruggebracht met tenminste 59% en in sommige gevallen zelfs tot boven de 70%.

SMS-herinneringen

Het OLVG is één van de innovatieve zorgaanbieders, die werkt met de ‘SMS-herinnering’. Zij willen het no-show-probleem actief minimaliseren. Zodoende wordt sinds enkele weken het systeem breed ingezet in het gehele ziekenhuis. Omdhttp://www.olvg.nl/over_het_olvg/nieuwsberichten/nieuwe_service_afspraakherinnering_per_smsat de SMS-herinneringen automatisch worden verstuurd, hoeft het personeel hier geen tijd meer aan te besteden. Deze automatische verzending is mogelijk doordat de verbinding met Spryng is geïntegreerd in het ziekenhuisinformatiesysteem van McKesson.

De implementatie van de SMS-applicatie in McKesson was snel gerealiseerd. Huib-Jan Kwakernaak van McKesson zegt hierover het volgende:

“De prettige samenwerking met Spryng en de daarbij horende korte lijnen maakten de SMS implementatie in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis tot een succes. De technische ondersteuning en reactiesnelheid vielen daarbij op.”

De eenvoud van deze implementatie zit hem in de codering. Onze HTTP(S) API verbinding is te vergelijken met de link van een website: één regel tekst, bestaande uit het telefoonnummer, de boodschap en alle andere benodigde informatie voor het SMS bericht. Een ICT’er kan er voor zorgen dat het softwaresysteem ieder uitgaand bericht omzet in een HTTP API oproep, waarna deze via het internet naar de Gateway van Spryng wordt verstuurd. Hier wordt de ‘link’ vertaald naar het daadwerkelijke SMS bericht, waarna deze door een lokale provider naar de cliënt wordt verstuurd.

De opsomming van voordelen is fiks:

Los van het grote financiële rendement dat wordt behaald, verhoogt het ‘SMS-herinnering’ systeem de bezettingsgraad van behandelruimtes, artsen en ander personeel enorm. Wachttijden en wachtlijsten worden hierdoor geminimaliseerd. Tevens verbetert de telefonische bereikbaarheid van ziekenhuizen door het gebruik van het ‘SMS-herinnering’ systeem. Het telefonisch verifiëren van informatie omtrent een afspraak behoort tot het verleden aangezien patiënten door middel van de afspraakherinneringen op de hoogte waren gebracht van de afspraak, tijd, datum en locatie. Verder blijkt dat de patiënten, die een ‘SMS herinnering’ ontvangen, dat als een bijzondere service van het ziekenhuis ervaren en er hun waardering voor uitspreken.

De zorgsector moet innoveren om ook de komende decennia verzekerd te zijn van betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg. Daarom is het gebruik van mobiele telefonie bij het toegankelijker en efficiënter maken van gezondheidszorg in Nederland een must. De boodschap voor de overige ziekenhuizen is duidelijk: Maak een minimale investering zoals het OLVG heeft gedaan en minimaliseer een enorme kostenpost die door patiënten zeer wordt gewaardeerd.

 

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws