Laatste nieuws

No-shows kunnen eenvoudig verlaagd worden

Gezondheidszorg
No-shows kunnen eenvoudig verlaagd worden

Dat patiënten regelmatig niet komen opdagen op een afspraak, is voor ziekenhuizen bekend nieuws. Jaarlijks zorgt dit no-show probleem voor een kostenpost van 300 miljoen euro. Minister Schippers, die al jaren pleit voor een harde aanpak, heeft aangegeven dat de aandacht voor het no-show probleem en de aanpak hiervan zijn vruchten afwerpt. Steeds meer ziekenhuizen zetten middelen in om het no-show probleem terug te dringen. Landelijk is een daling zichtbaar van het aantal patiënten dat niet op komt dagen voor hun afspraak.

Bewezen resultaat

Ziekenhuizen treffen momenteel verschillende maatregelen om het no-show probleem aan te pakken. Zo zijn er ziekenhuizen die, bij het volboeken van de agenda, rekening houden met het aantal mensen dat niet op komt dagen. Als iedereen komt opdagen betekent dit dat het ziekenhuis overboekt is, wat leidt tot langere wachttijden. Voor vele patiënten die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt werkt dit systeem frustrerend, wat ten koste gaat van de servicegerichtheid.

Het is niet verantwoord om de grote kostenpost die no-show met zich meebrengt te negeren, vooral omdat deze kostenpost onnodig is en met wat kleine maatregelen al kan worden teruggedrongen. Het Catharina Ziekenhuis heeft, middels het inzetten van innovatieve tegenmaatregelen, het aantal no-shows enorm teruggedrongen. Een van deze maatregelen bestaat uit het versturen van afspraakherinneringen per SMS. Ook bij het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag leidde het versturen van SMS reminders alsmede het versturen van boetes tot een halvering van de no-shows.

“SMS werkt goed, dat zie je wel aan het resultaat. Veel meer patiënten komen hun afspraken na of verzetten deze tijdig.” Evert Koldewijn – Catharina Ziekenhuis

Naast het Catharina Ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden werkt Spryng samen met ziekenhuizen als het Erasmus MC, OLVG, BovenIJ, Isala Klinieken, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZGT en Alrijne Ziekenhuis om de no-shows terug te dringen. Daarnaast heeft Spryng koppelingen met alle ziekenhuisinformatiesystemen, zoals Epic, ChipSoft, SAP, CSC, McKesson, Cloverleaf en ook met alle systemen waar GGZ- en GGD-instellingen, tandartsen, fysiotherapeuten, opticiens en apothekers mee werken.

Los van het grote financiële rendement dat met afspraakherinneringen per SMS wordt behaald, wordt de bezettingsgraad van instellingen en zorgspecialisten enorm verhoogd. Daarnaast wordt de telefonische bereikbaarheid verbeterd.

SMS Authenticatie

Naast SMS herinneringen wordt SMS in ziekenhuizen veelvuldig voor authenticatie ingezet. SMS authenticatie verbetert de veiligheid en privacy. Het personeel of de patiënt ontvangt per SMS een verificatiecode waarmee zij kunnen inloggen in hun eigen veilige omgeving.

Nadat een deel van de ziekenhuizen de Wet bescherming persoonsgegevens overtrad, zijn steeds meer ziekenhuizen inlogcodes per SMS gaan versturen. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens vraagt een aanzienlijk aantal ziekenhuizen bij het inloggen alleen om een wachtwoord, wat niet veilig genoeg is. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen daarom om tweestapsverificatie in te zetten. Dat betekent dat er, naast een inlognaam en wachtwoord, ook bijvoorbeeld een SMS code ingevoerd dient te worden alvorens er kan worden ingelogd. Dit om te verifiëren dat degene die inlogt ook daadwerkelijk de patiënt is.

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u het no-show probleem binnen uw organisatie terug kunt dringen of wenst u langs te komen voor een adviesgesprek? Maak dan vrijblijvend een persoonlijke afspraak, bel ons via +31 020 – 7703 005 of mail ons via info@spryng.nl. Het Spryng team staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws