Laatste nieuws

Erasmus MC en Spryng gaan samen strijd aan tegen no-shows door middel van SMS reminder

Gezondheidszorg
Erasmus MC en Spryng gaan samen strijd aan tegen no-shows door middel van SMS reminder

Voorheen herinnerende het Erasmus MC haar patiënten door middel van spraakberichten aan hun polikliniek afspraak. Sinds afgelopen jaar is er echter gekozen om patiënten door middel van SMS te herinneren aan hun polikliniek-afspraak aangezien het versturen van SMS vele malen goedkoper en effectiever is dan het uitsturen van spraakberichten.

Wat zijn no-shows?

Iedere zorginstelling heeft last van ‘no-shows’. No-show is een structureel probleem voor de zorgsector. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en de 10% van de gemaakte afspraken in de Nederlandse ziekenhuizen niet wordt nagekomen, veelal omdat men de afspraak simpelweg vergeet. Het fenomeen ‘no-show’ zorgt jaarlijks voor een schadepost van honderden miljoenen euro’s.

 

De schade is echter niet alleen van financiële aard. Ook wordt het werkproces in de zorg in ernstige mate door de ‘no-shows’ verstoord. Zo draagt ‘no-show’ onder meer bij aan een verhoging van de arbeidsintensiteit in de zorg. Het behoeft geen betoog dat dit een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit heeft.

SMS als oplossing?

In het verleden is het ‘no-show’ probleem door Pia Dijkstra van D66 ook in de Tweede Kamer aangekaart. Zij gaf aan dat het niet te rechtvaardigen is dat we deze verspilling negeren. Het is immers de samenleving die opdraait voor deze kosten. Deze worden deels veroorzaakt door het onverantwoorde gedrag van een kleine groep mensen, maar ook deels door het slechte afsprakenbeleid van de ziekenhuizen zelf.

Helaas heeft deze actie tot weinig resultaat geleid. Vandaag de dag zijn er namelijk slechts enkele ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum, OLVG Amsterdam, Diaconessenhuis Leiden en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven die wel actie hebben ondernomen en patiënten door middel van SMS herinneren aan hun polikliniekafspraak.

Aangezien de implementatie van de SMS gateway van Spryng geen tijdrovende procedures, protocollen of administratieve processen vereist, is het echt verbazingwekkend dat er maar een handjevol ziekenhuizen zijn die actie hebben ondernomen. De SMS gateway van Spryng is namelijk zo gebouwd dat hij door middel van een HTTPS API of SFTP zeer eenvoudig te integreren is in de Ziekenhuis Informatiesystemen en EPD’s van onder andere Chipsoft, McKesson, SAP, EPIC, CSC en Cloverleaf.

Spryng als ideale zorgpartner

Spryng ziet binnen de gezondheidszorg op andere vlakken wel een toename van het gebruik van SMS diensten, zoals OTP (tweeweg) oftewel SMS Authenticatie. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) dienen ziekenhuizen namelijk technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Veel zorginstellingen maken daarom gebruik van de SMS gateway van Spryng om hun systemen, zoals patiëntportalen, extra te beveiligen. De SMS gateway van Spryng is standaard gekoppeld aan de Multi Factor Authentication systemen van onder andere RSA, SafeNet, SMS PASSCODE, Secure Envoy en Sonic Wall en zodoende binnen enkele minuten te gebruiken.

De zorgsector moet innoveren om ook de komende decennia verzekerd te zijn van betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg. Daarom is het gebruik van mobiele telefonie bij het toegankelijker en efficiënter maken van gezondheidszorg in Nederland een absolute must.

 

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws