Laatste nieuws

Transport en SMS

Logistiek
Transport en SMS

SMS diensten kunnen op verschillende manieren worden ingezet, ook binnen transportsector. In eerste instantie denkt men bij deze sector misschien niet gelijk aan SMS, echter dit communicatiekanaal wordt hier wel degelijk veelvuldig ingezet. Graag lichten wij enkele toepassingen toe.

SMS toepassingen in de hotelbrancheTouringcars
Op reis met een touringcar is voor velen een ontspannen manier van reizen. Anno 2018 willen touringcarreizigers geen bevestigingen meer uitprinten. Veel maatschappijen hebben daarom een eigen app ontwikkeld. Hiermee kunnen zij op een laagdrempelige manier met klanten communiceren. Maar er zijn ook klanten die deze app niet willen of kunnen downloaden. Om deze reden is een hybride oplossing ontstaan.

Een hybride oplossing houdt in dat, wanneer klanten de app niet hebben geïnstalleerd, zij een SMS ontvangen met dezelfde informatie als zij anders via een pushbericht zouden hebben ontvangen. De inhoud van het SMS bericht kan variëren van een bevestigingscode tot wijzigingen in het tijdschema en persoonlijke berichten.

Zo kunnen touringcarmaatschappijen SMS bijvoorbeeld inzetten om klanten het kenteken van hun bus te sturen, maar ook om het opstappunt en een precieze tijdsindicatie wanneer zij opgepikt worden door te geven. Ook wanneer de touringcar over de landsgrens gaat is SMS een prima communicatiemiddel om klanten op de hoogte te stellen van de dagplanning en eventuele wijzigingen hierin.

Parkeren
Ook is het tegenwoordig mogelijk om per SMS te betalen voor het parkeren. Hierdoor hoeft de automobilist geen briefje achter de voorruit te plaatsen en zich op en neer naar de parkeerautomaat te begeven, want alle gegevens worden via de telefoon verwerkt. Deze nieuwe vorm van betalen voor de parkeertijd leidt tot lagere parkeerkosten. SMS bij parkeren kan op meerdere manieren worden ingezet.

Een van de mogelijkheden is het verzenden van een SMS nadat de auto is geparkeerd, waarmee de parkeertijd wordt gestart. Bij het weggaan wordt er opnieuw een SMS gestuurd en de parkeeractie gestopt. Het grote voordeel hiervan is dat er uitsluitend voor de werkelijke parkeertijd wordt betaald.

Een andere optie is om het parkeertegoed op voorhand per SMS te betalen. Hierbij wordt een inschatting gemaakt hoeveel tijd voor de parkeeractie nodig is en dit bedrag wordt al betaald op het moment dat de auto neer wordt gezet. Wanneer de parkeertermijn bijna is verstreken, ontvangt de automobilist een SMS met een herinnering en de optie om de tijd te verlengen. Ook ontvangt de automobilist een notificatie wanneer er in een zone is geparkeerd met een duurbeperking van bijvoorbeeld 1 uur. Hiermee kan een boete worden voorkomen.

Kortom, SMS bij parkeren kent vele voordelen. De automobilist bespaart op zijn parkeerkosten en kan alles regelen vanuit zijn mobiele telefoon. Wilt u weten hoe ook uw bedrijf SMS in kan zetten om de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Het Spryng team staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking om de mogelijkheden met u te bespreken.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws