Laatste nieuws

SMS helpt diabetespatiënten

Gezondheidszorg
SMS helpt diabetespatiënten

Het hard stijgende aantal mensen met diabetes vormt wereldwijd een van de grootste gezondheidskwesties. Vooral mensen uit etnische minderheidsgroepen zijn bijzonder kwetsbaar voor de ontwikkeling van diabetes, ondergaan minder controles en ondervinden vaker complicaties. Diabetescomplicaties kunnen worden voorkomen of vertraagd middels goede bloedglucoseregulatie, wat niet alleen de levenskwaliteit van een persoon verbetert, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg die gepaard gaan met het behandelen van de ziekte, aanzienlijk vermindert.

Mobiele telefoons vormen een ideaal hulpmiddel voor mensen met diabetes wiens toestand constant zelfcontrole vereist. Bovendien kunnen ook patiënten op landelijke en afgelegen locaties, waar de toegang tot zorgaanbieders beperkt kan zijn, gemakkelijk via een mobiele telefoon ondersteund worden. Echter in specifieke bevolkingsgroepen, zoals bij mensen met een laag gezondheidsniveau, een laag inkomen of leden van etnische minderheden, is er steeds vaker sprake van een digitale kloof. Dit wordt onder andere veroorzaakt door kosten en alfabetiserings– en taalbarrières. Mobiele diensten moeten daarom op de behoeften van deze groep afgestemd worden.

Om deze reden is SMS4BG-interventie (zelfmanagementondersteuning voor bloedglucose) in het leven geroepen. Dit houdt in dat diabetespatiënten wereldwijd, naast de gebruikelijke zorg, een op maat gemaakt pakket van SMS berichten ontvangen. De SMS berichten bieden informatie, ondersteuning, motivatie en herinneringen met betrekking tot diabeteszelfcontrole en een gezonde levensstijl. Patiënten kunnen tevens per SMS op deze berichten reageren en via deze weg hun bloedglucosewaarden indienen.

“SMS berichten leiden tot een significante verbetering van de bloedsuikerspiegel. Deze positieve effecten zijn echter sterker in lage- en middeninkomenslanden ten opzichte van landen met een hoog inkomen.” – Dr. Ignacio Ricci-Cabello, University of Oxford.

Een recent onderzoek naar SMS4BG heeft aangetoond dat dit op maat gemaakte en op SMS gebaseerde zelfmanagementprogramma resulteerde in een significante verbetering van de bloedsuikerspiegel bij volwassenen met diabetes. De mensen die aan het onderzoek deelnamen, gaven aan uiterst tevreden zijn over de SMS dienst. Vrijwel alle deelnemers zien SMS als een goede manier om dit soort ondersteuning te bieden. SMS maakt persoonlijke ondersteuning mogelijk voor bijna alle mensen met diabetes, ongeacht hun locatie. Het SMS-programma zorgt ervoor dat een patiënt zich ook zonder persoonlijk contact met een zorgverlener gesteund voelt.

Spryng, ontstaan vanuit de wens om het aantal no-shows in de zorgsector terug te dringen, is dé zorgpartner voor het versturen van SMS herinneringen voor bijvoorbeeld medicijninname of afhalen medicatie. Hiernaast levert Spryng ook SMS afspraakherinneringen, SMS authenticatie om in te loggen op een beveiligde omgeving, SMS voor het inroosteren van medewerkers en SMS alerts bij calamiteiten of noodsituaties.

Spryng denkt graag met u mee hoe u bedrijfsprocessen kunt optimaliseren om zo onnodige kosten of inefficiëntie tegen te gaan. Mocht uw bedrijf tegen gelijksoortige problemen aanlopen, nodigen wij u uit om vandaag nog, geheel vrijblijvend, contact met ons op te nemen via +31 020 – 7703 005 of info@spryng.nl. Wij zoeken graag met u mee naar een passende oplossing.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws