Laatste nieuws

ORTEC & Spryng bieden middels SMS optimale ondersteuning bij flexibele roosterplanning

Logistiek
ORTEC & Spryng bieden middels SMS optimale ondersteuning bij flexibele roosterplanning

Amsterdam, 22 juli 2015. Tientallen grote en kleine zorginstellingen gebruiken de SMS Gateway van Spryng om vanuit Ortec Harmony te communiceren met medewerkers inzake Ad Hoc werkzaamheden en/of openstaande shifts in het rooster.

Ortec Harmony

Ortec biedt middels het Harmony systeem optimale ondersteuning bij flexibele roosterplanning, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en voorkeuren van de medewerkers als wet- en regelgevingen.

De flexpool planner van een zorginstelling heeft via Ortec Harmony direct inzicht in welke medewerkers gekwalificeerd zijn en nog te werken uren beschikbaar hebben. Vervolgens legt de flexpool planner de dienst ter bevestiging per SMS voor aan de flexwerker. De flexwerker kan er vervolgens voor kiezen om de dienst wel of niet bevestigen.

SMS is het medium dat zich bij uitstek leent om te communiceren met medewerkers inzake Ad Hoc werkzaamheden of openstaande shifts in het rooster, aangezien uit onderzoek blijkt dat 98% van alle SMS berichten direct wordt geopend en gelezen. Bij e-mails is dit minder dan 40%. De attentiewaarde van SMS is dus vele malen hoger dan e-mail. Een ander groot voordeel is dat de kosten bijzonder laag zijn in vergelijking met traditionele media, zoals het voeren van een telefoongesprek.

De kracht van Spryng

De kracht van Spryng ligt in het feit dat de SMS diensten laagdrempelig en efficiënt worden aangeboden en zo zijn ontworpen dat ze zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van de klanten. Het koppelen van de SMS Gateway van Spryng aan het Ortec Harmony systeem vereist geen technische kennis of ingewikkelde procedures en is zodoende binnen enkele minuten gerealiseerd.

Door jarenlange ervaring en intensieve samenwerking met grote en kleine zorgaanbieders is Spryng de zorgspecialist op het gebied van het leveren van SMS diensten aan de zorgsector. Naast de eerder genoemde toepassing levert Spryng ook SMS afspraakherinneringen ter verlaging van de no show en OTP (tweeweg), oftewel SMS Authenticatie, om systemen, zoals patiëntportalen, extra te beveiligen. De SMS Gateway van Spryng is zowel standaard gekoppeld aan de Multi Factor Authentication systemen van onder andere RSA, SafeNet, SMS PASSCODE, Secure Envoy en Sonic Wall als Ziekenhuis Informatiesystemen en EPD’s van onder andere Chipsoft, McKesson, SAP, EPIC, CSC en Cloverleaf. Het merendeel van de SMS diensten zijn zodoende binnen enkele minuten te gebruiken.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws