Laatste nieuws

‘Gamified’ app voor kwetsbare jongeren in coronatijd

Gezondheidszorg
‘Gamified’ app voor kwetsbare jongeren in coronatijd

Deze week lanceerden het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Tilburg University in samenwerking met de gemeente Rotterdam de gamified app ‘Grow It!’ waarmee jongeren bijhouden hoe ze zich voelen tijdens de Corona-crisis, en worden geholpen met stress om te gaan. Want veel jongeren zijn kwetsbaar voor stress en angst in deze vreemde tijd. Ook de SMS service van Spryng is bij dit mooie initiatief en onderzoek betrokken. Niet alleen om de veiligheid van de gebruikers te garanderen maar ook om jongeren te motiveren mee te (blijven) doen.

Onzekere tijden

Veel jongeren hebben te maken met onzekerheid door de coronacrisis. Zij zien weinig leeftijdgenoten en moeten zoveel mogelijk in huis blijven. Er kunnen spanningen ontstaan in de thuissituatie door financiële problemen of onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis. Dit alles maakt jongeren in deze crisistijd kwetsbaar voor stress, eenzaamheid, angst en somberheid.

Onderzoek en game in één

De app ‘Grow It!’ kan jongeren ondersteunen door inzicht te krijgen in hun emoties en hen te helpen daarmee om te gaan. De app is ontwikkeld door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Manon Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, in samenwerking met Loes Keijsers van de Tilburg University. Het is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het welbevinden van jongeren tijdens de coronacrisis. Een groep jongeren wordt – vanzelfsprekend met hun toestemming – gemonitord om te kijken of de app daadwerkelijk kan helpen om zich beter te gaan voelen. Door het continu meten van gedachten, emoties en gedrag op meerdere momenten per dag wordt een goed inzicht verkregen in individuele verschillen en veranderingen binnen het individu.

Digitaal ‘dagboek’ tijdens de coronacrisis

Jongeren kunnen de gamified app gratis downloaden op hun telefoon, ze komen in een team en spelen mee. Elke dag ontvangen ze een paar vragen. Verder doen ze mee aan challenges. Zoals ‘Kook iets lekkers voor je gezinsleden’ of ‘Vertel je vriendin wat je leuk aan haar vindt’. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.

‘Grow It!’ wordt vanaf deze week via het voortgezet onderwijs aangeboden aan jongeren van 12 tot 25 jaar in de regio Rotterdam Rijnmond. Maar iedereen kan de app downloaden en meedoen.

Wat heeft dit onderzoek te maken met SMS versturen?

Meer dan u denkt! Spryng is namelijk niet zomaar betrokken bij dit mooie initiatief. Als ‘sponsor’ van ‘Grow It!’ leveren wij SMS diensten die zowel het gebruik van de app als de jongeren zelf ondersteunen. Hoe wordt SMS ingezet bij de jongerenapp? Spryng doet dit op twee manieren:

  1. Een verificatie SMS wordt verstuurd als je voor de eerste keer inlogt in de app. De gebruikers vullen als eerste een ‘start-vragenlijst’ in op de website en om vervolgens toegang te krijgen tot de app krijgen ze een verificatiecode per SMS toegezonden.
  2. Daarnaast worden motiverende SMS’jes naar de jongeren gestuurd bij gebruik van de app. Deze berichten zijn bedoeld om hen extra aan te moedigen alle vragenlijsten in te vullen. Deze SMS berichten zijn gepersonaliseerd; er worden automatisch bepaalde SMS berichten verstuurd, afhankelijk van het aantal ingevulde vragen.
    De initiatiefnemers: “Hiermee draagt Spryng bij aan betere kwaliteit van de data en op lange termijn aan een geoptimaliseerde app die jongeren hopelijk zal helpen bij negatieve gevoelens”.
“Wat zo mooi is aan Spryng is dat die berichten allemaal geautomatiseerd verstuurd worden, daar zijn we super tevreden over”

 

Loes Keijsers – Associate Professor Developmental Psychology,
Tilburg University.

Meer weten over ‘Grow It!’?

Aan het project ‘Grow It!’ werken mee: Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Tilburg University, Gemeente Rotterdam, NWO, Stichting Vrienden van het Sophia, Spryng, eHealth Junior, IJsfontein, Gamearchitect en Generation R.

Voor meer informatie over het onderzoek en de app kunt u hier terecht. En op de website van Grow It! natuurlijk.

Meer weten over SMS versturen?

Spryng denkt graag met u mee over het effectief inzetten van SMS bij uw dienstverlening, marketing of onderzoek. Want SMS versturen is snel, efficiënt en makkelijk te regelen via een simpel te integreren SMS API. Nieuwsgierig? Bel (of SMS) met Marc, telefoon 020-7703005.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws