Laatste nieuws

De toegevoegde waarde van SMS voor de overheid

Others
De toegevoegde waarde van SMS voor de overheid

“Op maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert” (crisis, 2017). Dit is een goed voorbeeld van een manier hoe messaging de overheid kan helpen in de communicatie naar burgers. Zo maken diverse overheidsinstellingen gebruik van SMS voor notificaties, afspraakherinneringen en authenticatie.

Dé specialist.

Verschillende overheidsinstellingen waaronder gemeenten zijn constant bezig met het verbeteren en optimaliseren van hun dienstverlening. Zij zetten SMS in om op een eenvoudige manier te communiceren met hun burgers en om een excellente service te verrichten. Op deze manier draagt een SMS Gateway bij aan een betere en veiligere dienstverlening en een effectievere manier van communiceren.

SMS notificaties omtrent de status van een specifiek onderwerp

Burgers worden per SMS vroegtijdig geïnformeerd wanneer hun paspoort of reisbescheiden af te halen is. Om piekdruktes aan de balie te voorkomen hebben gemeenten de keuze wanneer een SMS uitgestuurd wordt. Hierdoor worden wachtrijen voorkomen, ontstaat er een effectievere manier van werken en door de snellere service zijn burgers meer tevreden.

Afspraakherinneringen per SMS

Uit onderzoek is gebleken dat veel burgers essentiële zaken als het afhaalbewijs, het verlopen document of een pasfoto vergeten mee te nemen naar hun afspraak. Doordat zij per SMS genotificeerd worden wordt dit probleem voorkomen, wat resulteert in een effectievere manier van werken voor gemeenten. Burgers ervaren deze SMS service als zeer prettig.

SMS authenticatie

Medewerkers die thuiswerken en toegang nodig hebben tot specifieke documenten hebben de mogelijkheid om middels SMS authenticatie extern in te loggen. De medewerker ontvangt een volledig geautomatiseerd SMS bericht met een inlogcode. SMS authenticatie draagt bij aan een beveiligde omgeving.

Kortom, een SMS Gateway biedt de mogelijkheid om burgers volledig geautomatiseerd een SMS te sturen. Dit kan wanneer rijbewijzen of reisbescheiden af te halen zijn, voor afspraakherinnering of voor SMS authenticatie. Kunt u onze SMS Service goed gebruiken? Start vandaag nog met het gebruiken van onze diensten. Voor vragen kunt u contact opnemen via (020) 770 3005 of een bericht sturen naar info@spryng.nl.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws