Laatste nieuws

De kracht van SMS in combinatie met e-mail

Marketing
De kracht van SMS in combinatie met e-mail

Communicatie met klanten is belangrijk. Bedrijven besteden hier daarom veel tijd en aandacht aan. Via een mobiel apparaat zijn er verschillende mogelijkheden om met klanten te communiceren, waarvan SMS en e-mail verreweg de bekendste opties zijn.

SMS VS EMAIL

Voor het verzenden van marketingacties zijn beide kanalen geschikt, maar zijn beide echt zo vergelijkbaar als ze lijken? En belangrijker nog, welk medium is uw tijd en geld waard? Want uiteindelijk zult u uw klanten op de meest efficiënte manier willen bereiken om ze te overtuigen.

Beide mobiele communicatiekanalen hebben hun voor- en nadelen, dus hoe kan nu bepaald worden welke optie voor uw bedrijf het meest geschikt is? Het antwoord is simpel: het ligt eraan wat u ermee wilt bereiken en waarvoor u het gebruikt.

De komende weken zullen wij de voor- en nadelen van de beide kanalen hieronder voor verscheidene toepassingen uitleggen. Laten we beginnen met de vergelijking van email en SMS als het gaat om openingspercentages.

 

Openingspercentage

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde ‘open rate’, ofwel het percentage ontvangers van een e-mail of SMS verzending dat de uiting daadwerkelijk opent, van een SMS 99% is. Van dit percentage wordt 97% binnen 15 minuten gelezen. E-mail, daarentegen, heeft een openingspercentage van 28% tot 33%, afhankelijk van het aantal campagnes dat verzonden wordt. Hierbij geldt dat, des te meer e-mailcampagnes er verzonden worden, des te hoger de open rate is.

Personalisatie


E-mail is een van de meest gebruikte communicatietools welke veelvuldig wordt ingezet om klanten te informeren. SMS heeft als voordeel dat consumenten de berichten als zeer persoonlijk ervaren. SMS berichten komen binnen in een inbox waar voornamelijk berichten van vrienden, familie en bekenden in staan. Een e-mailinbox kan soms juist overspoeld worden met spam.

Voor beide kanalen geldt dat de consument zich persoonlijk aangesproken dient te voelen. Spreek degene aan met zijn of haar naam en analyseer de doelgroep voorafgaand aan uw uiting. Door te laten zien dat u uw klant kent, zullen de campagnes doeltreffender zijn.

Verzendfrequentie

Het is aan te raden om het aantal te verzenden SMS berichten beperkt te houden, zodat het voor de consument speciaal blijft om een SMS bericht van uw bedrijf te ontvangen. Voor het kanaal e-mail is het daarentegen juist effectiever om maandelijks veel campagnes uit te sturen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer er maandelijks zo’n dertig e-mailcampagnes uitgestuurd worden, de open- en click through rates van de e-mails het hoogst zijn. Voor SMS leiden 4 tot 6 campagnes per maand tot het beste resultaat.

Aantal doorklikken

De ‘click through rate’ van een SMS of e-mail betreft het percentage van de ontvangers die op een link in het bericht hebben geklikt en zo op de website van de verzender terecht zijn gekomen. E-mail heeft een gemiddeld click through rate van 3%, terwijl dit voor SMS gemiddeld op 19% ligt. Over het algemeen hebben mensen niet de tijd of het geduld om een e-mail te lezen totdat zij de link bereiken. SMS berichten die kort en bondig zijn, zullen eerder door de klant gelezen worden en leidt hierdoor tot een hoger aantal doorklikken.

Afmeldpercentage

In vergelijking met SMS heeft e-mail een lager aantal afmeldingen (‘opt outs’). Mensen zijn er dusdanig aan gewend dat zij e-mails ontvangen van bedrijven, dat zij niet zo snel zullen afmelden voor de uitingen wanneer zij aanvankelijk niet geïnteresseerd zijn.

Lengte van het bericht

Eén SMS kan maximaal 160 karakters lang zijn en wanneer er long SMS wordt verstuurd kan een bericht maximaal 612 karakters lang zijn. SMS berichten moeten daarom straight to the point zijn en hebben geen ruimte voor irrelevante informatie.

E-mail wordt daarentegen niet beperkt door een maximum aantal karakters. Als u als bedrijf veel te zeggen hebt, geniet e-mail daarmee de voorkeur. Er dient hierbij echter wel opgepast te worden dat er geen irrelevante informatie in geplaatst wordt dat de klant verveelt.

Kosten

SMS campagnes lijken duurder dan e-mailcampagnes wanneer naar de kosten per bericht wordt gekeken. De communicatie via e-mail is veelal gratis en voor marketingdoeleinden is dit kanaal dan ook uitermate geschikt. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met de kosten die bij het creëren van de campagnes komen kijken. E-mailcampagnes kunnen visueel aantrekkelijker worden gemaakt dan SMS, echter is hiervoor creativiteit en design nodig. Daarnaast moeten de e-mails compatibel worden gemaakt met het mailprogramma van de lezer.

Dus, SMS of e-mail?

SMS en e-mail blinken beiden op andere vlakken uit. E-mails zijn gratis, terwijl met SMS hogere open- en click through rates behaald worden. Beide kanalen hebben hun eigen pluspunten. Het is daarom belangrijk om in een marketingcampagne beide communicatiekanalen in te zetten om synergie te creëren.

Er zijn verscheidene marketing automation tools beschikbaar waarin relevante campagnes kunnen worden opgezet. Hierin worden digitale profielen van prospects opgezet waarop de marketinguitingen worden toegespitst. Hierdoor wordt enkel informatie gestuurd waar de (potentiële) klant ook echt op zit te wachten via kanalen die voor hem of haar het meest geschikt zijn. Een marketing automation tool helpt om dit proces te automatiseren.

Spryng werkt wereldwijd met de grootste marketing automation systemen samen waaronder Selligent en SALESmanago.

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws