Gezondheidszorg

Hoe SMS de zorgsector beter en efficiënter maakt

Bel ons

No-show oplossingen

Steeds meer zorginstellingen zien in dat ze met minder budget effectiever en efficiënter moeten werken, terwijl de kwaliteitseisen toenemen. Een probleem waar vrijwel iedere instelling in de gezondheidszorg mee te maken heeft, zijn de ‘no-shows’.

Erasmus UMC SMS’t met Spryng

Beste mevrouw J. Jansen, u heeft vrijdag 6 juni om 13:30 uur een afspraak bij afdeling Hartfunctie.

/

 

No-show verminderen

Steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn actief bezig om het no-show probleem te minimaliseren om zo verspilling in de zorg tegen te gaan.

 

Marktleider Benelux

Dit doen zij in samenwerking met Spryng. Wist u dat Spryng in 2006 is ontstaan als leverancier van SMS diensten aan ziekenhuizen om het ‘no-show’ probleem te reduceren?

AANGESLOTEN ZORGKLANTEN

9.961

IN DE BENELUX

MINIMALE REDUCTIE

60%

NO-SHOW VIA SPRYNG

 

SMS toepassingen in de zorg

Naast het leveren van afspraakherinneringen per SMS, maken veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruik van SMS authenticatie diensten van Spryng en van SMS alerts wanneer er zich een calamiteit voordoet.

Bekijk meer toepassingen

Vandaag 15:30
Geachte mevrouw Schipper, u heeft op 9 maart om 12.00 uur een afspraak bij de polikliniek Radiologie.

Wilt u weten hoe SMS uw organisatie kan verbeteren? Maak een afspraak

icon-conversationStandaardkoppelingen Wij hebben koppelingen met alle ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS), zoals Epic, Chipsoft, SAP, CSC, McKesson, Cloverleaf en ook met alle systemen waar GGZ- en GGD-instellingen, tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers mee werken.

icon-conversationKennis Onze verscheidene health diensten in combinatie met de kennis, die de afgelopen jaren is opgedaan, en de vele standaard koppelingen die Spryng heeft met de verschillende systemen in de zorg, maakt Spryng de partner voor SMS diensten in de gezondheidszorg.

SMS herinneringen voor afspraken

SMS herinneringen voor afspraken

Stuur een SMS naar uw patiënten ter herinnering aan de afspraak. U minimaliseert de ‘no-shows’ met minimaal 60% en patiënten ervaren dit als een bijzondere, extra service. SMS-herinnering in de gezondheidszorg verhoogt de bezettingsgraad van behandelruimtes, artsen en ander personeel en minimaliseert wachttijden en wachtlijsten. Spryng is hierin specialist en reduceert deze succesvol tot een minimum voor vele organisaties in Nederland en België.

Geachte mevrouw Schipper, u heeft op 1 december om 12.00 uur een afspraak bij de polikliniek Radiologie.

SMS herinneringen voor medicijn inname of afhalen medicatie

SMS herinneringen voor medicijn inname of afhalen medicatie

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die een SMS reminder ontvangen voor het innemen van hun medicijnen in 16% van de gevallen beter hun medicatie innemen. Tevens is het innamepatroon veel regelmatiger geworden en patiënten nemen hun medicatie vaker op hetzelfde tijdstip hetgeen bij bepaalde geneesmiddelen zeer belangrijk is. Tevens kan er een SMS verstuurd worden waarbij er wordt gewezen op de mogelijkheid voor het afhalen van een herhaalrecept. Spryng levert haar diensten aan vrijwel alle apothekers in Nederland en België middels verschillende softwareprogramma’s waar de SMS Gateway van Spryng in is geplaatst.

Geachte heer de Jong, vergeet u vandaag niet uw medicijnen in te nemen? Met vriendelijke groet, Uw Apotheek

Inloggen per SMS op een beveiligde omgeving

Inloggen per SMS op een beveiligde omgeving

Vele zorginstellingen maken inmiddels gebruik van SMS als tokenless authenticatiemiddel. Artsen en ander personeel kunnen vanaf iedere gewenste werkplek middels SMS authenticatie toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. De SMS Gateway van Spryng is standaard gekoppeld aan de Multi Factor Authentication systemen van onder andere RSA, SafeNet, SMS PASSCODE, Secure Envoy en Sonic Wall. Deze partijen leveren wereldwijd SSL VPN systemen. Daarnaast zit de SMS Gateway van Spryng ook in vele patiënt-portalen, waarbij de veiligheid en privacy wordt verbeterd door alleen via een verificatiecode per SMS en 2FA in te kunnen loggen.

Uw tijdelijke SMS inlogcode is 37043. Deze code heeft volgnummer 9. Deze code is slechts 10 minuten geldig.

SMS versturen voor het inroosteren van medewerkers

SMS versturen voor het inroosteren van medewerkers

Vele zorginstellingen maken gebruik van SMS om te communiceren met hun medewerkers met betrekking tot werkzaamheden of openstaande plekken in het rooster. Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle SMS berichten binnen 5 minuten wordt geopend en gelezen. Bij e-mails is dit minder dan 40%. Groot voordeel is dat de kosten bijzonder laag zijn in vergelijking met traditionele media, zoals het voeren van een telefoongesprek. De SMS Gateway van Spryng is standaard gekoppeld aan vele planningssoftware programma’s zoals in de software van ORTEC. Twee-weg-communicatie, dus interactie met de medewerkers is ook mogelijk middels een reply mogelijkheid via een Virtual Mobile Number.

Beste Esther, zou jij morgen kunnen werken van 07.00 tot 15.30 uur op de Vaat/Trauma? Groet, Fanielle, Flex.

SMS alerts versturen bij calamiteiten of in noodsituaties

SMS alerts versturen bij calamiteiten of in noodsituaties

Vele zorginstellingen maken gebruik van SMS alerts om direct bij urgente gevallen te communiceren met een groep mensen. De SMS service van Spryng wordt veel ingezet in zorginstellingen wanneer in geval van nood in één keer personeel gealarmeerd dient te worden. Het versturen van bulk SMS voor waarschuwingen werkt zeer eenvoudig en binnen enkele seconden kan er een complete groep mensen gealarmeerd worden.

Beste Richard, graag per direct naar locatie 2A in verband met een spoedgeval. Groet, Dirk. Calamiteiten-team