Laatste nieuws

Europese Dag van de Privacy

Beveiliging & Privacy
Europese Dag van de Privacy

28 januari: een belangrijke dag voor gegevensbescherming, dus voor iedereen!

Op 28 januari is het weer Europese Dag van de Privacy. Een dag die door de Raad van Europa in 2007 in het leven is geroepen om burgers over hun rechten te informeren bij het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en overheden. Deze dag heeft ook als doel om organisaties aan te moedigen om persoonsgegevens beter te beschermen. Kortom, een goede Europese zaak voor iedereen! 

De Dag van de Privacy wordt elk jaar op dezelfde datum gevierd: 28 januari. Deze datum markeert namelijk de verjaardag van de ondertekening van Verdrag nr. 108, het wereldwijde verdrag inzake gegevensbescherming. Het Handvest van de grondrechten van de EU bepaalt dat alle Europese burgers recht hebben op bescherming van hun persoonsgegevens. 

Europese wetgeving rond gegevensbescherming

In 2016 zijn nieuwe regels vastgesteld voor de bescherming van persoonsgegevens in Europa. Deze AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook bekend als GDPR: General Data Protection Regulation) versterkt de grondrechten van burgers in Europa in dit digitale tijdperk. En het bevordert handelsverkeer door de regels rond digitale datagegevens te verduidelijken. Zo hebben deze gezamenlijke afspraken een einde gemaakt aan de verschillen in wetgeving op nationaal niveau en voorkomt daarmee een hoop administratieve rompslomp. 

Dat deze wet- en regelgeving door de Europese burgers wordt gewaardeerd, staat als een paal boven water. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat meer dan 90% van de Europeanen van mening is dat gegevensbescherming in heel Europa gelijk moet zijn, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt.

ISO en NEN: onze standaard

In de messaging branche is databeveiliging een belangrijk onderwerp. Door onze ‘roots’ in de zorgsector is Spryng zich altijd al bewust geweest van de grote gevoeligheid van persoonsgegevens en doen wij er alles aan om de privacy en bescherming van persoonsgegevens voor onze klanten te garanderen. ISO 27001 is wereldwijd de standaard voor informatiebeveiliging. En dat is ook onze standaard; Spryng is in het bezit van deze certificering. Daarnaast hebben wij – als enige provider in Nederland – ook de specialisatie NEN7510 toegekend gekregen. Daarmee voldoen wij aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van informatie -en databeveiliging, dus óók voor de zorg. Lees hier meer over onze certificering 

AVG-richtlijnen voor SMS

De algemene verordening over gegevensbescherming meldt overigens weinig over SMS berichten. Daarom geven wij u nog even een overzicht van zaken om goed te regelen voordat u met het versturen van zakelijke SMS berichten begint.  

  • De gegevensopslag en -verwerking binnen uw organisatie voldoet aan de AVG-richtlijnen;
  • Contactpersonen moeten u vooraf toestemming hebben gegeven om uw berichten te ontvangen (bij voorkeur via een dubbel opt-in formulier*);
  • Contactpersonen zijn vooraf duidelijk geïnformeerd over wanneer zij SMS berichten van uw organisatie ontvangen;
  • SMS berichten bevatten altijd een duidelijke afzender;
  • SMS berichten met marketingdoeleinden bevatten de mogelijkheid om je voor de SMS service af te melden. 

* Als contactpersonen in uw database al heel lang klant bij uw bedrijf zijn, dan is een dubbele opt-in niet noodzakelijk. Het is wel aan te raden om een dubbele opt-in te gebruiken waarmee uitdrukkelijke toestemming door nieuwe klanten wordt verleend, maar u hoeft uw bestaande contacten niet te vragen om hun abonnement of inschrijving opnieuw te bevestigen. 

Aandacht voor veilig omgaan met gegevens

Het beschermen van persoonsgegevens speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol. Met de jaarlijks terugkerende Dag van de Privacy blijft dataveiligheid ook bij Spryng hoog op de agenda staan. En daarin lopen wij als SMS provider met ISO- én NEN-certificaten voorop. Dat doen we niet alleen om onze continuïteit te garanderen, maar vooral voor de veiligheid van uw data en die van uw klanten. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over databescherming, persoonsgegevens en veilig SMS versturen? Neem contact op via: info@spryng.nl of 003120-7703005

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws