Laatste nieuws

Waarom Spryng (en SMS versturen) best wel groen is

Others
Waarom Spryng (en SMS versturen) best wel groen is

Wat betekent ‘groen zijn’ eigenlijk?

Je ziet het steeds vaker op producten, in richtlijnen en statements staan: termen als ‘eco-friendly’, ‘milieubewust’ en ‘duurzaam’. Veel bedrijven gebruiken het vooral om hun producten te promoten, maar in hoeverre ze ook daadwerkelijk iets doen voor het milieu is niet altijd even duidelijk.

Helder over duurzaamheid
Bij Spryng pakken we het iets anders aan. Ook wij maken ons zorgen over de opwarming van de aarde en de ecologische problemen van onze tijd. Dat betekent dat we graag ons steentje bijdragen aan duurzamer leven en werken. Maar wel op een manier die past bij Spryng. Dat betekent: praktisch uitvoerbaar, helder voor iedereen en op een eerlijke manier. Hoe zich dat vertaalt naar onze werkvloer, zetten we hieronder in het kort op een rij:

  • De medewerkers van Spryng komen allemaal op de fiets of met het openbaar vervoer naar kantoor.
  • Onze procedures en systemen zijn op zo’n manier gedigitaliseerd dat we nauwelijks nog papier gebruiken, ook niet om te printen.
  • De wekelijkse boodschappen doen we in de biologische supermarkt en we lunchen elke dag gezamenlijk, met het hele team. Zo eten we gezonder, verspillen we geen voedsel en vermijden we het gebruik van pesticiden.
  • We doneren jaarlijks aan goede doelen die zich inzetten voor achtergestelde mensen en het welzijn van onze planeet.
  • We gebruiken geen plastic of kartonnen drinkbekers, maar gebruiken mokken en glazen voor onze (Fair Trade) koffie.

SMS provider is milieuvriendelijke business
We doen ons best om onze ecologische footprint klein te houden, maar toch is onze core business als SMS provider waarschijnlijk het meest duurzame van alles wat we doen. Want SMS versturen is een stuk milieuvriendelijker dan het verzenden van e-mails. Hoe dat komt? Om e-mails te verzenden zijn apparaten nodig die flink wat energie verbruiken. De hoeveelheid energie (en daarmee de CO2 uitstoot) die nodig is om deze gegevens te beheren en te transporteren is vele malen groter dan bij het SMS versturen.

SMS versturen beter voor milieu
Onderzoeker/auteur Mike Berners-Lee (en broer van Tim Berners-Lee, de uitvinder van het internet) heeft de CO2-footprint van een e-mail en een sms vastgesteld. Voor een eenvoudige e-mail kwam hij op een uitstoot van 4 gram CO2. Voor een sms (met 160 tekens) berekende de onderzoeker een uitstoot van 0,014 gram CO2, een fractie van die van een e-mail. Dit komt vooral omdat SMS versturen gebeurt via telefoontechnologie en niet via internet.

Minder papier door SMS versturen
Naast de veel lagere CO2 uitstoot is er nog een ‘groen’ voordeel van SMS versturen. Onze klanten verbruiken namelijk veel minder papier door gebruik te maken van SMS service (minder brieven en reclame per post, minder interne ‘papieren’ communicatie, enz.). Hoe dan ook, Spryng zal zich op haar eigen, praktische manier blijven inzetten voor mens en milieu. Maar het allerbeste nieuws is toch wel dat onze duurzame SMS service bedrijven en mensen in staat stelt om efficiënter te werken en tegelijkertijd hun ecologische footprint te verkleinen. Wilt u daar ook deel van uitmaken? Join Spryng!

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws