Support

Waar ben je naar op zoek?

Questions in: Beveiliging

Hoe worden de hard- en software, waarop de diensten van Spryng worden gehost, gehardend tegen aanvallen van hackers?

Het datacenter waarbinnen de software en hardware van Spryng draait, voldoet aan …

Kunnen de omgevingen voor ontwikkeling, testen en productie tijdens de implementatie van elkaar gescheiden worden?

De omgevingen voor ontwikkeling, testen en productie kunnen eenvoudig worden gescheiden. Voor …

Waar vindt de hosting van het platform van Spryng plaats?

De hosting van (onderdelen van) het platform van Spryng vindt plaats in …

Welke geaccepteerde standaarden voor informatiebeveiliging heeft Spryng geïmplementeerd?

Het datacenter waar de servers van Spryng zijn ondergebracht voldoen aan de …

Op welke manier geschiedt authenticatie van de interface?

Inloggegevens van de interface staan los van de inloggegevens van het platform. …

Op welke manier worden acceptatietesten voor de daadwerkelijke live-gang gefaciliteerd?

Spryng controleert de beveiliging van de interface voor live-gang door het uitvoeren …

Op welke wijze wordt een testomgeving beschikbaar gesteld die een end-to-end ketentest mogelijk maakt?

Er zullen drie omgevingen worden gerealiseerd, te weten dev, staging en live. …

Beschikken de diensten van Spryng over beveiligingsfuncties voor het versturen van vertrouwelijke klantgegevens?

Bij de uitvoering van de dienst zal Spryng voldoen aan de vereisten …

Welke middelen heeft het Spryng platform voor de waarborging van de integriteit van de verwerking en gegevensuitwisseling?

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor …

Hoe wordt de privacy van ontvangers gewaarborgd?

De patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor …