Kennisbank

Waar ben je naar op zoek?

Wet bescherming persoonsgegevens

Support • • Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met persoonsgegevens. Elke Nederlander heeft het recht op informatie en inzage in zijn of haar gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Wenst u onze SMS service geheel vrijblijvend te testen? TEST NU GRATIS