Kennisbank

Waar ben je naar op zoek?

Whitelabel

Een whitelabel product (of dienst) betreft een product (of dienst) die wordt …

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten …

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese …

Virtual Mobile Number

Een Virtual Mobile Number is een mobiel nummer waar SMS berichten op …

UTF-16

UTF-16, 16-bit Unicode Transformation Format, is een karaktercodeerstandaard met een variabele lengte, …

Unicode

Unicode is een internationale standaard voor de codering van grafische tekens en …

Statement of Applicability

Het ISO 27001 Statement of Applicability (SoA) is vereist voor ISO naleving. …

SMS Wholesale

SMS wholesale is een vakterm voor het versturen van Bulk SMS maar …

SMS Reminder

Een SMS reminder is een SMS bericht dat verstuurd wordt ter herinnering …

SMS Platform

Een SMS platform maakt het mogelijk om middels een online webtool SMS …

SMS Notificaties

SMS notificaties is een veelgebruikte toepassing door bedrijven om tijdens hun bedrijfsprocessen …

SMS Marketing

SMS marketing houdt in dat er reclameboodschappen per SMS verzonden worden middels …

SMS Gateway

Een SMS Gateway maakt het mogelijk om grote aantallen SMS berichten tegelijkertijd …

SMS E-commerce

In de retail- en e-commercesector wordt SMS veel ingezet vanwege de hoge …

SMS Credits

SMS credits zijn valuta die op voorhand ingekocht dienen te worden en …

SMS Bericht

SMS (een afkorting voor short message service) is een dienst om met …

SMS Authenticatie

SMS Authenticatie is het beveiligd versturen van eenmalige inlogcodes en wachtwoorden per …

SMS API

Een SMS API is een ‘application programming interface’ voor SMS waarmee een …

SMS Alert

SMS Alert is een initiatief waarmee de Nederlandse politie met SMS berichten …

Shortcode

Een shortcode, ook wel bekend als een verkort nummer, is een speciaal …

Shared Shortcode

Een shared shortcode is een verkort telefoonnummer (bestaande uit 4 cijfers), welke …

SFTP

Het SSH File Transfer Protocol (SFTP) is een internetprotocol dat een beveiligde …

Reseller

Een reseller is een wederverkoper van een product dat geproduceerd is door …

Premium SMS

Premium SMS is een vorm van SMS waarbij de kosten van een …

No show SMS

Een no show SMS wordt ingezet om het ‘no show’ percentage (de …

NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm …

Master- en subaccount

Indien je de API integreert in een eigen applicatie en de klanten …

Mail to SMS

Mail to SMS is een dienst die de mogelijkheid biedt om middels …

Kickback fee

Een kickback fee is een beloning die een partij ontvangt bij het …

Keyword

Wanneer een SMS bericht naar een shared shortcode wordt gestuurd, is het …

ISO 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen …

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, richtlijnen en procedures voor informatie en …

HTTPS

Het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een verzameling regels of afspraken voor …

Hosting

Hosting is het onderbrengen van een website bij een leverancier van internetdiensten, …

Groene shortcode

In België is het mogelijk om de ontvanger niet extra te laten …

Gepersonaliseerde SMS

Wanneer er bulk SMS wordt verzonden, is het mogelijk om gepersonaliseerde velden …

Gedragscode

Alle operators in Nederland hebben voor betaalde SMS berichten een gedragscode opgesteld. …

FTP

FTP is een protocol voor de directe overdracht van bestanden tussen twee …

Flash SMS

Voor het authenticatieverkeer kan er gebruik worden gemaakt van Flash SMS. Een …

Economy route

Een economy route wordt enkel ingezet wanneer er meer belang wordt gehecht …

Directe connectie

Een directe connectie houdt in dat hetgeen wordt aangeleverd bij de SMS …

Delivery reports

Een SMS delivery report geeft aan of een bericht succesvol op het …

Business route

Via een business route worden SMS berichten enkel via directe connecties verzonden …

Bulk SMS

Bulk SMS is het versturen van identieke SMS berichten die tegelijkertijd worden …

Bug

Een ‘bug’ is een fout in een computerprogramma zodat dit niet naar …

Beveiliging

Bij de uitvoering van SMS diensten dient de SMS Gateway leverancier te …

Betaalde SMS

Een betaalde SMS is een vorm van SMS waarbij de kosten van …

API

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan …

Acceptatie-/Penetratietesten

De beveiliging van een interface voor live-gang wordt doorgaans gecontroleerd middels het …